EDI

EDI konvertering som följer olika standard exempelvis ESAP 20, D96A och D93.

Special vi kan givetvis hjälpa er med speciallösningar där vi skräddarsyr enligt era önskemål. Speciallösningar som blir era egna och ni får ett konkurrensmedel som era konkurrenter inte har.