Spårbarhet med Chark-Produkter

Chark-Produkter AB utvecklar, marknadsför, producerar och säljer blandade charkprodukter. Samtliga produkter ska uppfylla höga krav på livsmedelssäkerhet, alltid hålla efterfrågad kvalitet och levereras enligt gjorda åtaganden. Detta gör man genom att följa riktlinjerna i en GFSI-godkänd standard.

Behov

Kunden kom till oss för att få hjälp med att lösa datorstöd vid medverkan vid en Certifiering med Intertek.

Lösning

Vi tog fram rutiner för att hantera ankommande råvaror. CCP kontrolleras, produkterna kontrollvägs och råvarorna kopplas ihop till färdig produkt samt vilka kunder den levererats till.

Resultat

Slutprodukten är programvaran Spårbarhet som vissa källor säger är den bästa produkten som finns på marknaden.
Vi samlar all data om en färdig produkt på en sida. Man ser vilka råvaror och från vilken leverantör, vilka kunder som fått produkten och vilket fakturanummer den finns på. Dessutom kan man gå in på en enskild råvara och se vilka färdiga produkter denna ingår i. Oavsett vilken fråga man ställer till databasen får man ett svar direkt.