Inköp/lager

Inköp hanterar beställningar till företagets leverantörer, inköpsorder kan mailas direkt från programmet. Programmet är integrerat med Verksamhetsredovisningen.

Lager xxxxx