Spårbarhet

Spårbarhet är ett program för livsmedelsbranschen som följer råvarans väg från inleverans till färdig produkt samt håller reda på vilka kunder som köpt den färdiga produkten.

In- och Utpassering loggar de personer som besöker lokaler där speciella regler till spårbarhet gäller. Programmet kopplas till en touchskärm där besökaren själv loggar in när de kommer och ut när de går.

Tidsystem är ett system för företagets personal där de registrerar tid vid ankoms/start av dag samt start/stopp av jobb som är kopplat till en arbetsorder. Programmet samverkar med Bewator men fungerar även fristående.