Det här är vi!

emPART Konsult AB är ett IT-företag som i närhet med kunden utvecklar deras informationssystem präglade av helhet, enkelhet och öppenhet baserat på standardiserad nätverksteknologi.

emPART har sitt kontor i Malmö. Företagets medarbetare bidrar med sin erfarenhet och kunskap inom olika områden till en bred kompetens. emPART utvecklar standardprogram främst avseende administrativa rutiner men utvecklar även kundanpassade programvaror i samarbete med kunderna. Utöver våra egna programvaror tillhandahåller vi hårdvara och extern standardprogramvara som vi installerar och tar ett komplett ansvar för hos kunderna.

Vi är IT-företaget om förverkligar idéer!