Fastighetsunderhåll

Serviceanmälan hjälper företaget att administrera felanmälan och tilldelning av serviceuppdrag.
Underhållsredovisning här registreras utförda åtgärder på byggnad och i objekt. Programmet är fullt integrerat med våra övriga produkter för fastighetsbranschen.