Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning är utvecklat för att tillgodose företags behov att av att följa sin verksamhet via redovisningen. Det är ett ekonomipaket med möjlighet att kontera på upp till nio begrepp. Här finns de uppföljningsmöjligheter och detaljerade analyser som behövs för att styra Er verksamhet.

Leverantörsreskontra med ankomst och attestfunktioner. Hanterar svenska och utländska betalningar via fil till både bankgiro och plusgiro samt kontoinsättning.

Fakturering är en diversefakturering där alla fakturor sparas som pdf samt kan mailas till kund. Kundreskontra med både manuell avbokning och automatisk avbokning från BGCs inbetalningsfiler.